Advertisements

Minu enesejuhitud õppimise mõistekaart

TATSi ja PETSi kasutamine õppetöös

Rühmatöö asub adressil:  http://tatsid.weebly.com/

Materjali koostajad: Julia Kjahrenova, Julia Gluškova

Eesmärk: Anda ülevaate TATS ja PETS kohta ning võimaldada testide koostamiseks ja täitmiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste TATS ja PETS vahendite abil

Õpiväljundid:

 • teab TATS ja PETS  vahendite funktsioonidest
 • teab testide koostamise algoritm
 • oskab koostada erineva tüüpi küsimusi (lisab metaandmeid ka)
 • oskab koostada teste

Sihtrühm: materjal on loodud õpetajate jaoks ning nende jaoks kes soosvib TATS ja PETS abil luua ning läbi viia teste ning eksameid

Julia Kjahrenova ja Arkadi Bojarshinovi rühmatöö asub siin: http://arkadiphoto.blogspot.com/

Reflektsioon

Kursuse eesmärgiks on võimaldada digitaalsete õppematerjalide koostamiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste omandamist ning ülevaate saamist digitaalsete õppematerjalide koostamise tehnoloogiatest ja vahenditestk.

Ma täitsin järgmised punktid:

 1. 9 individuaalset ajaveebipostitust nädala teemadel on loodud  (õpiobjektid, õpitehnoloogia standardid, fototöötlus, helitöötlus, videotöötlus, arvutipõhine testimine, autoriõigused, viitamine, kvaliteet). Nimetatud teemad on uuritud, analüüsitud ning õpitud minu poolt.
 2. On saadud uued teadmised digitaalsete õppematerjalide koostamisest, selle tehnoloogiatest ja vahenditest
 3. Vahendeid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks on uuritud põhjalikult
 4. Multimeediumi elementid on loodud digitaalsetes õppematerjalides kasutamiseks
 5.  Veebipõhised vahendid (TATS ja PETS) küsimuste ja testide koostamiseks on uuritud ning teadmised kaitstud rühmatöö esitlusel.
 6. kursusel osalesin aktiivselt

Tutvusin kursuse pakutud õpetajate poolt kõikide materjalidega ning uurisin põhjalikult stadndardid SCORM (Sharable Content Object Reference Model, SCORM) ning LOM (Learning Object Metadata). LOM standardiga puutusin esimest korda kuid leidsin et see on vajalik standart ning tõesti võib aidata ning kiirendada e-õppematerjalide koostamist. Tarkvara (eXe, CourseLab, Xerte, ) ja  veebikeskkonnad (LeMill, Connexions) ei olnud mulle tuttavad, ma ei kasutanud neid varem oma töös kuna ei töötanud haridustehnoloogina (töötan loodusteadusteainete õpetajana). Avastasin neid kõik uuena, uurisin kuidas need töötavad. Mulle meeldis kõige rohkem Connexions e-õppe keskkond.

Lõppsõnaks saab öelda et digitaalsete õppematerjalide kursus oli väga kasulik ja informatiivne minu jaoks. Tagasiside õpetajatelt oli regulaarne ja õigeaeglane aitades õpetamisel.

Kvaliteetse digitaalse õppematerjali 10 käsku

Olen kontrollinud palju tööd: referaate, lõputöid ja olen lugenud palju e-õppematerjale seega põhinedes oma kogemusel julgen pakkuda 10 käsku mida võiks jälgida materjalide koostamisel:

Samas  pean ütlema, et sõna „kvaliteet“ on liiga üldine ja suhteline seega on väga raske anda soovitusi.

 1. Eesmärgid sõnastatud õigesti ning selgelt. Mõnikord ei saa eesmärkidest aru mida tahetakse saavutada ning kuhu on vaja jõuda.
 2. Materjal on liiga spetsiifiline s.t. selleks et saada materjalist aru on õppijal/kontrollijal on vaja lisateadmisi, et saada aru mis on kirjutatud.
 3. Viitamine allikatele ja tsiteerimine. Väga tihti viitamine algallikatele puudub täielikult või osaliselt. Osaliselt tähendab seda, et materjali (e-kursus, lõputöö, referaat) lõpus olemas kasutatud kirjanduse nimekiri kuid teksti sees pole viiteid
 4. Õpijuhend on väga harva puudu. E-õppekursuse juures puudub juhend kust mida võtta ja kust vaadata lisamaterjali see paneb mõnikord segadusse kuna ei tea kust hakata õppima ning lugema materjale, et õppematerjali selgeks saada.
 5. Struktuur on väga oluline kuna juhul kui struktuur on valesti ülesehitatud siis õppijal võib tekkida vale arusaamine materjalist või siis järjestus paneb valesti materalis arusaamist.
 6. E-matejalid peaksid sisaldama rohkem interaktiivsust ja illustratsioone. Mida rohkem seletavaid pilte ja skeeme seda paremini jääb materjal meelde.
 7. Ainult asjakohane teks s.t. väga harva kirjutatakse/lisatakse teksti mis ei puutu asjasse.
 8. E-õppe materjali modulaarsus s.t. et e-materjal oleks ühildub (imporditav/exporditav) teiste programmidega. Mõnikord on väga raske kui üks keskkond lõpetab oma tegevuse ning on vaja kolida teise süsteemi siis oleks lihtsam.
 9. Video ja helimaterjalid. Tänapäeval oleks hea kui lisada materjalide video või mp3 raamatut. See võib olla loengute lindistused või materjalide sisselugemine (mida saab vaadata näiteks mobiiliga). See peaks motiveerima õppijat vaadata videoid ja kuulata mp3 raamatuid, seda saab teha ka bussis või mujal.
 10. Juhul kui materjalis vaadeldakse praktilist ülesannet siis oleks hea kui autor mõtleks kõikidele s.t. et igaüks saaks teostada praktilisi ülesandeid kodus ilma et oleks mingi spetsiifilised tööriistad.

Book

http://www.studymentor.com/

Online Education and Learning Management Systems, Global E-learning in a Scandinavian Perspective, By Morten Flate Paulsen

Professor of Online Education, Doctor of Education and Master of Science in Engineering

With Contributions about Online Education in Denmark and Sweden by Søren Nipper and Carl Holmberg

European Forewords by Erwin Wagner and Ingeborg Bø

Canadian Postscript by Dominique Abrioux

ISBN: 82 562 5894 2 (printed version);

ISBN: 82 562 6048 3 (PDF version);

Pages: 337. Publisher: NKI Forlaget

Web Page

http://www.e-uni.ee/juhendid/

Journal Article

Toots, Anu, 1959-
Revolutsioon, mida ei toimunud, ehk e-õppe arengu senised tulemused / Anu Toots, Tõnu Idnurm
Riigikogu toimetised. 19. Tallinn, 2009. Lk. 159-170
E-õppe arengust ja perspektiividest. Tabel, joonised

Conference Proceedings (http://scitation.aip.org/)             

http://asmedl.aip.org/ebooks/asme/asme_press/802977/802977_paper191

International Conference on Advanced Computer Theory and Engineering (ICACTE 2009), Author(s)/Editor(s): Xie Yi

Published: 2009

Author(s)/Editor(s): Long Wang, Yanheng Liu, Liangdong Qu

Chapter DOI: 10.1115/1.802977.paper191

Chapter Page Count: 5 pages

Mendeley tarkvaraga olen kokkuputunud esimest korda. Registreerisin ning installisin enda arvutisse Mendeley windows versiooni. Materjalide lisamine on väga lihtne ning kiire. Tarkvara on intuitiivse kujundusega, loodan et ka turvatud . Üldkokkuvõttes Mendeley on väha kasulik tarkvara ning isiklikult hakkan seda ka edaspidi kasutama.